MARKETINGOWY RANKING SIECI DETALICZNYCH

Marketingowy Ranking Sieci Detalicznych jest opiniotwórczym badaniem sieci detalicznych w branży spożywczej prowadzonym od 2012 roku. Analizowane sieci oceniane są wszechstronnie pod względem 75 kryteriów obejmujących całokształt ich działalności rynkowej. Wyniki we skali 1-100 prezentowane są w skali całego rynku oraz w przekroju poszczególnych formatów handlowych. Kompleksowość i ciągłość Rankingu pozwala określić pozycję sieci detalicznych na rynku, ich słabe i mocne strony oraz możliwości dalszego rozwoju.

Ogólne wyniki i analizy Rankingu publikowane są ogólnopolskich mediach ogólnoinformacyjnych i branżowych. Szczegółowe wyniki publikowane są na portalu wiadomoscihandlowe.pl i w pisemnych wydaniach Wiadomości Handlowych.