LOKALIZACJA I MONITORING PLACÓWEK HANDLOWYCH

Konkurencyjność rynku detalicznego w Polsce sprawia, że nie wszystkie placówki handlowe utrzymują się na rynku. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest właściwa lokalizacja. Naszą usługą jest wszechstronna analiza lokalizacji planowanych i funkcjonujących placówek handlowych. Zajmuje się również monitoringiem istniejących sklepów, w których występują problemy ze sprzedażą i rentownością. Na tej podstawie przedstawiamy rekomendacje, które pomagają poprawić wyniki handlowe.