DORADZTWO BIZNESOWE

Doradztwo biznesowe w naszym wydaniu przypomina skuteczną pomoc lekarską. Zaczynamy od właściwej diagnozy stanu obecnego, bazującej na analizie zasobów wewnętrznych, kluczowych czynników otoczenia i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. na tej podstawie opracowujemy zalecenia doradcze, których realizacja pozwala uzdrowić sytuację i wyprowadzić firmę na ścieżkę rozwoju. Skuteczność naszych działań doradczych opera się na wieloletnim doświadczeniu biznesowym, doskonałej znajomości branż FMCG w Polsce oraz praktycznym zastosowaniu narzędzi teoretycznych.