BAZA SIECI DETALICZNYCH

Baza Sieci Detalicznych jest prowadzonym nieprzerwanie od 2012 roku badaniem sieci detalicznych branży FMCG w Polsce. Aktualnie obejmuje ono 95 aktywnych marek handlowych. Informacje liczbowe obejmują okres 2005-2018, a prognozy dotyczą okresu 2019-2022. Badanie zawiera szczegółowe dane w zakresie wartości sprzedaży detalicznej, liczby placówek handlowych, powierzchni sprzedażowej i in. Wszystkie sieci posiadają szczegółowy profil opisowy oraz analizę ich aktywności rynkowej i perspektyw rozwojowych.

Analiza Sieci Detalicznych jest kompleksowym narzędziem badawczym i analitycznym zarówno dla menedżerów sieci handlowych, jak i dla dostawców czy przedstawicieli firm kooperujących.