BADANIA RYNKOWE BRANŻ FMCG W POLSCE

Firma Kondej Marketing posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie badania poszczególnych branż konsumpcyjnych na Polskim rynku. Doświadczenie było nabywane podczas trwającej od 2004 roku ścisłej współpracy z Euromonitor International oraz badań własnych na zlecenie różnych przedsiębiorstw.

Badania obejmują szczegółowe dane liczbowe w zakresie sprzedaży detalicznej w ramach całej branży oraz w przekrojach poszczególnych kategorii produktowych, udziałów rynkowych operatorów i marek produktowych. Kluczowym elementem badań są analizy trendów rynkowych i konsumenckich oraz prognozy rozwoju rynku.

Badania rynkowe branż FMCG są niezbędnym narzędziem do podejmowania bieżących decyzji biznesowych i kreowania strategii rozwoju na kolejne lata.