ANALIZY I STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

Opracowanie skutecznych strategii rozwoju jest kluczowym warunkiem odniesienia sukcesu na konkurencyjnym rynku w XI wieku. Specjalizacją Kondej Marketing jest opracowanie analiz strategicznych i koncepcji rozwojowych przedsiębiorstw. Naszą domeną jest uwzględnienie zasobów wewnętrznych, dotychczasowych koncepcji rozwojowych oraz długookresowych uwarunkowań otoczenia rynkowego. Dobrą strategię rozwoju charakteryzuje jej realne wdrożenie, a zgrabne wykresy i idealistyczne wizje